Vierasluvat

Vuolijoen Metsästysseura ry Vieraslupa-asiat 2021:
 

 

6 § Aluekohtaiset rauhoitukset ja rajoitukset seuran metsästysmailla
päätettiin seuraavasti:

- vesilinnut - Tupalankoski-jokisuu, sähkölinja rajana
- kyyhky - Rahonpellot, V:lahdentien puoli kanavaan asti
- metsäkauris – ei rauhoitusalueita
- viljelyspellot rauhoitetaan kokonaan 30.9.2021 asti, mutta maaomistajan luvalla
  metsästys on sallittu, ja metsästäjä vastaa toiminnastaan.

7 § Riistakohtaiset rauhoitukset ja rajoitukset seuran metsästysmailla päätettiin seuraavasti:
- Riistankeskuksen rauhoitukset ja kanalintujen metsästysajat ilmoitetaan myöhemmin
- metsä- ja merihanhi rauhoitetaan kokonaan, mikäli MMM ei rauhoita
- koppelo ja riekko rauhoitetaan kokonaan, mikäli MMM ei rauhoita

Saaliskiintiöt päätettiin seuraavasti:
- metsäkanalinnut:  10 lintua, joista 1 voi olla metso, vieraan saalis vähentää isännän
  saalista

- metsäkauris: 1 kauris/jäsen

- hirvilupia 18 + 13 eläimelle, seurataan kannan suuruutta, ei peltometsästystä
- Kajaani- Vuolijoki- alueelle yksi karhunkaatolupa, infotilaisuus to 12.8. klo 18
  V.lahden Ns.talolla
 

8 § Vierasluvat päätettiin seuraavasti:
- myyjät: Pertti Hatva, Runokki, Tapio Valtanen ja Teemu Hurri
- kaikissa luvissa on edellytyksenä isäntäjäsenen mukanaolo metsällä,
- isännän nimi on merkattava vieraslupaan ja lupa ostettava ennen metsästystä.
- isännällä oltava voimassaolevat aseenkantoluvat

hinnat:
- kanalinnut: 20 e/vrk, vkloppu pe – su 30 e
- jänis, kyyhky tai vesilinnut: 10 e/vrk/laji, vkloppu pe – su 15 e, kausilupa 50 e/laji
  kausilupa vain näille lajeille
- piharusakot: ei maksua, mutta ilmoitusvelvollisuus  s.postilla tai tekstiviestillä
  puheenjohtajalle tai sihteerille 
- pienpedot, susi, karhu tai ilves : 2 e/vrk/laji,  vkloppu pe-su 5 e/laji


Vuolijoen ja Kajaanin RHY:n alueiden metsästysseurojen jäsenillä on oikeus
luvalliseen karhunmetsästykseen seuran alueella, isäntäjäsenen on oltava mukana
metsällä.