Vierasluvat

Vuolijoen Metsästysseura ry:n vieraslupa-asiat 2022:
 

 

6 § Aluekohtaiset rauhoitukset ja rajoitukset seuran metsästysmailla
päätettiin seuraavasti:

- vesilinnut: Tupalankoskelta jokisuulle, rajana sähkölinja
- kyyhky: Rahonpellot Vuottolahdentien puoli kanavaan asti
- viljelyspellot: rauhoitetaan kokonaan 30.9.2022 asti, mutta maanomistajan luvalla metsästys sallittu, metsästäjä vastaa toiminnastaan

 

7 § Riistakohtaiset rauhoitukset ja rajoitukset seuran metsästysmailla päätettiin seuraavasti:
- Todetaan, että Riistakeskus ilmoittaa asettamansa rauhoitukset ja metsästysajat
myöhemmin.
- Koppelo ja riekko rauhoitetaan kokonaan, mikäli Riistakeskus ei rauhoita niitä.

Saaliskiintiöt päätettiin seuraavasti:
- metsäkanalinnut:  10 lintua, joista 1 voi olla metso, vieraan saalis vähentää isännän
  saalista
- metsäkauris: 1 kauris/jäsen
- hirvilupia 16 + 15 eläimelle, seurataan kannan suuruutta, ei peltometsästystä
 

8 § Vierasluvat päätettiin seuraavasti:
- myyjät: Pertti Hatva, Meka-grilli, Tapio Valtanen ja Teemu Hurri
- kaikissa luvissa on edellytyksenä isäntäjäsenen mukanaolo metsällä,
- isännän nimi on merkattava vieraslupaan ja lupa ostettava ennen metsästystä.
- isännällä oltava voimassaolevat aseenkantoluvat

- Seuralla on mahdollisuus peruuttaa vieraslupa seuran sääntöjä ja päätöksiä tai
metsästyslakia rikottaessa.

hinnat:
- kanalinnut: 20 e/vrk, vkloppu pe – su 30 e
- jänis, kyyhky tai vesilinnut: 10 e/vrk/laji, vkloppu pe – su 15 e, kausilupa 50 e/laji
  kausilupa vain näille lajeille
- piharusakot: ei maksua, mutta ilmoitusvelvollisuus  s.postilla tai tekstiviestillä
  puheenjohtajalle tai sihteerille. Tarvitaan myös maanomistajan lupa.

- Pienpedot ja haitalliset vieraslajit: ilmainen kausilupa, jossa on maininta isäntäjäsenestä. Vieraskortin saa puheenjohtajalta tai sihteeriltä, jolloin seuralla on tieto metsästyksestä. Isäntäjäsen toimii kuin metsästyksenjohtaja.
- Majava, susi, ilves tai karhu: 2 e/ vrk/ laji, vkloppu pe-su 5 e/laji, isäntäjäsen mukana
metsällä.


Vuolijoen ja Kajaanin RHY:n alueiden metsästysseurojen jäsenillä on oikeus
luvalliseen karhunmetsästykseen seuran alueella, isäntäjäsenen on oltava mukana
metsällä.