ILMOITTAUTUMINEN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VUONNA 2021 MYÖNTÄMÄN METSÄSTYSLAIN 41 A §:N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN NOJALLA TAPAHTUVAAN KARHUN METSÄSTYKSEEN KAJAANISSA

 

Ilmoittaudun Suomen Riistakeskuksen Joni Jokelaiselle myöntämän poikkeusluvan (päätös nro 2021-1-000-21564-8) nojalla tapahtuvaan metsästykseen Kajaanissa. Olen maksanut ilmoittautumismaksun 15 euroa pyyntiluvan saajan tilille nro FI13 5760 3450 4418 06 ja sitoudun noudattamaan seuraavia sääntöjä:

 

1. Metsästyksen johtajana toimii Tapio Valtanen. Seuruemetsästyksessä tulee sopia ennen jahtia tilannejohtaja (=varajohtaja). Metsästysasetuksen 23 §:n 4 momentin mukaan seuruemetsästyksessä on joko metsästyksenjohtajan tai tilannejohtajan oltava läsnä. Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan metsästystapahtumaa, jossa läsnä on useampi kuin yksi metsästäjä.

 

2. Metsästys alkaa 20.8.2021 klo. 06.00. Huom. Ampuminen pimeässä on kiellettyä. Mahdollista ampuma-aikaa on tunti ennen auringon nousua ja tunti auringonlaskun jälkeen.

 

3. Karhun metsästykseen saa osallistua henkilö, jolla on oikeus metsästää karhua lupa-alueella, ja joka on toimittanut tämän ilmoituksen allekirjoitettuna metsästyksenjohtajalle (paperi toimitettuna metsästyksenjohtajalle ennen metsästykseen osallistumista), sekä maksanut ilmoittautumismaksun. Kuitti ilmoittautumismaksusta tai sen jäljennös on pidettävä mukana metsästettäessä. Ilmoittautuneista henkilöistä koostetaan WhatsApp-ryhmä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.

 

4. Karhua saa metsästää vain alueella, johon pyyntilupa on myönnetty. Metsästäjä on itse vastuussa siitä, että hän metsästää alueella, jota pyyntilupa koskee, ja jossa hänellä on oikeus metsästää karhua. Metsästäjä vastaa oman metsästyksensä laillisuudesta (ampumakoe, ase, patruunat, metsästyskortti ja muut metsästykseen liittyvät säädökset). Metsästykseen osallistuvan on käytettävä metsästysasetuksen 22 §:n mukaista vaatetusta, eli oranssipunaista tai oranssia päähinettä ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

 

5. Ennen jahtiin lähtemistä metsästysseurueen on ilmoitettava jahdin tilannejohtaja sekä lista jahtiin osallistuvista henkilöistä metsästyksenjohtajalle joko tekstiviestinä, WhatsApp-viestinä tai sähköpostina osoitteeseen: 2021karhu@gmail.com. Tilannejohtajaa koskevat metsästyslain 30 §:n ja metsästysasetuksen 23 §:n vaatimukset. Metsästyksenjohtaja välittää nimilistan riistanhoitoyhdistyksille ja poikkeusluvan saajalle. Tilannejohtajana voi toimia metsästyksenjohtajan vahvistama henkilö.

 

6. Karhun ampumiseen tarvitaan metsästyksenjohtajan erillinen lupa, jonka saa soittamalla numerosta 0449714218 (Tapio Valtanen). Luvan saa määräajaksi. Metsästäjän on varmistuttava ennen karhun ampumista, että pyyntilupa on käyttämättä. Ampuja on vastuussa, jos hän metsästää karhua pyyntiluvan käyttämisen jälkeen. Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta ja seuraamuksista. Luvan saaneen tilannejohtajan on välittömästi otettava yhteys metsästyksenjohtajaan tilanteen ollessa ohi tai annetun aikarajan päätyttyä. Epäselvissä tapauksissa metsästyksenjohtaja tai tilannejohtaja voi keskeyttää metsästyksen.

 

7. Jos ampuja haavoittaa karhun, hänen ilmoitettava siitä välittömästi poliisille (metsästysasetus 40 §) ja metsästyksenjohtajalle. Ampuja vastaa karhun etsinnästä ja on velvollinen hälyttämään paikalle parhaat mahdolliset koirat sekä kokeneet metsästäjät, sekä vastaa aiheutuneista kuluista.

 

8. Ilmoitus karhun kaatamisesta on tehtävä välittömästi metsästyksen johtajalle puh. 0449714218. Ilmoituksessa on mainittava tarkka paikka, kellonaika, ampujan puhelinnumero, karhun sukupuoli ja arvio painosta. Ampumapaikasta on lähetettävä metsästyksenjohtajalle tutkapantatiedot tai kuvankaappaus koiratutkan/ karttaohjelman paikannusnäytöstä. Ampuja vastaa karhusta otettavista näytteistä Luonnonvarakeskuksen vaatimusten mukaisesti (otettavat näytteet tulee varmistaa metsästyksenjohtajalta). Ampuja vastaa saalisilmoituksen tekemisestä Omariista-palvelun kautta.

 

9. Saalis kuuluu ampujalle, mutta seuruemetsästyksessä seurue päättää saaliin jaosta. Karhunkaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä. Ampuja menettää oikeutensa kaatoon, mikäli karhua ei saada kaadettua kolmen tunnin kuluessa, tällöin karhunkaataja on lopetuslaukauksen ampunut henkilö. Epäselvissä tapauksissa luvansaaja voi ratkaista saaliin jaon.

 

Metsästyksenjohtaja                                                    Luvansaaja

 

Tapio Valtanen                                                             Joni Jokelainen

Puh. 0449714218                                                        Puh. 0409620879

Karhun metsästykseen ilmoittautuja:

_____________________________                            
allekirjoitus/nimenselvennys                                                                

Osoite:

Puh:

Palautus allekirjoitettuna metsästyksenjohtajalle:                         

Tapio Valtanen

Vuottolahdentie 72 A

88270 Vuolijoki