Tiedotteet:

Uutiset:

Vuolijoen metsästysseura ry

Vuolijoen riistanhoitoyhdistys järjestää palaverin karhunmetsästäjille
Vuottolahden Nuorisoseurantalolla (Salorannantie 1, 88200 OTANMÄKI)
torstaina 12.8.2020 klo 18.00.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka aikovat osallistua
karhunmetsästykseen pyyntiluvan päätös nro 2021-1-000-21564-8 nojalla,
ja muut karhunmetsästyksestä kiinnostuneet. Tilaisuudessa käydään läpi
metsästyksenjohtajan tehtävät ja metsästykseen laaditut säännöt.
Pyyntilupa-alue käsittää Kajaanin ja Vuolijoen riistanhoitoyhdistysten
alueet (Kajaanin kaupungin alue) ja lupa on yhden karhun kaatamiseen.

Karhun metsästykseen saa osallistua henkilö, jolla on oikeus metsästää
karhua lupa-alueella, ja joka on toimittanut ilmoittautumislomakkeen
allekirjoitettuna metsästyksenjohtajalle (paperi on oltava toimitettuna
metsästyksenjohtajalle ennen metsästykseen osallistumista ja
ilmoittautumismaksu on oltava maksettuna). Säännöt ja
ilmoittautumislomake julkaistaan myöhemmin Vuolijoen metsästysseuran
verkkosivuilla osoitteeessa: https://vuolijoenmetsästysseura.net.

Seuruemetsästyksessä jokaisessa seurueessa on oltava henkilö, joka voi
toimia metsästystilanteessa tilannejohtajana (varajohtaja).
Metsästysseurojen on suositeltavaa toimia keskenään yhteistyössä
vieraslupien suhteen.

Lisätietoa antaa pyyntiluvan saaja Joni Jokelainen puh. 0409620879.

Pyydän että metsästysseurojen yhteyshenkilöt huolehtivat tämän seuransa
jäsenten tietoon.

t.Heikki

--
Heikki Nissinen
toiminnanohjaaja
puh. 044-9881263
vuolijoki@rhy.riista.fi

Vuolijoen riistanhoitoyhdistys
Valtalanniementie 69 b, 88270 VUOLIJOKI