Jäsenosiosta löydät yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat. 

  • Vuolijoen Metsästysseura ry on perustettu 1958 ja merkitty rekisteriin 1964. 
  • Seuran perustuskokouksessa oli paikalla noin 20 metsästyksestä kiinnostunutta henkilöä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Osmo Nissinen.
  • Metsästysseurassa on jäseniä 215 ja määrä kasvaa.
  • Maavuokrasopimuksia on 202.
  • Metsästysseuran käytössä oleva maa-alue on noin 16249 hehtaaria.
  • Metsästysseura kuuluu Vuolijoen riistanhoitoyhdistykseen ja on Kainuun riistahoitopiirin alaisuudessa.
  • Hirvihalli ja metsästysmaja on omalla alueella